Centralną modlitwą arcykapłańską Jezusa jest prośba o jedność tych, którzy uwierzą w Niego. Pochodzi ona wyłącznie z Bożej jedności i dociera do nas od Ojca przez Syna i w Duchu Świętym. Jezus prosi o dar, który pochodzi z nieba, posiadający skutek realny i dostrzegalny na ziemi. Modli się „aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał”(J 17, 21). Jedność chrześcijan jest nie tylko znakiem i pragnieniem Boga, ale wręcz musi się pojawić z całą jasnością, aby świat uwierzył – jest to cel bardzo praktyczny i konkretny. I jest to możliwe dziś dzięki działaniu Ducha Świętego, który wypełnia Boże postanowienie: „dla dokonania pełni czasów, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie: to, co w niebiosach, i to, co na ziemi” (Ef 1, 10).

Wierzymy, że żyjemy w wyjątkowym czasie działania Ducha Świętego. To dzięki nowemu wylaniu na Kościół w XX wieku chrześcijanie zakorzenieni w Chrystusie mogą dzisiaj wspólnie modlić się i uwielbiać Pana w jednym Duchu pomimo denominacyjnych podziałów. Wyczekując przyjścia Jezusa Chrystusa pragniemy, abyśmy „wszyscy razem doszli do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa” (Ef 4, 13).