Wylanie Ducha Świętego widoczne w naszych czasach pokazuje, że Bóg coraz intensywniej przygotowuje Kościół na spotkanie z Jezusem; przygotowuje swoją Oblubienicę na ucztę weselną Baranka. Duch Święty przygotowuje Kościół, aby święty i zjednoczony mógł zostać przedstawiony Chrystusowi i Ojcu. Pan wzbudza dziś „Sługi Ducha”, aby poprzez ich świadectwo budził Kościół do przygotowania na powtórne przyjście Pana. Jednocześnie błogosławi swój lud darami, które poprzedzają Jego przyjście i są „przedsmakiem” nadchodzącego Królestwa.

Przygotowanie to wymaga głębszego objawienia miłości Ojca, głębi zjednoczenia z Chrystusem oraz radykalnego posłuszeństwa Duchowi Świętemu. Powołanie do przygotowania na powtórne przyjście jest dane wszystkim chrześcijańskim wspólnotom wiary, gdyż wszyscy zostali zaproszeni na ucztę weselna Baranka. Wszyscy wierzący w Chrystusa mogą wspólnie wołać „Przyjdź Panie Jezu”. Modlitwa ta ma ogromna moc, gdyż jest wyrażeniem najgłębszego pragnienia serca Ojca, aby Jego Syn został uwielbiony tu na ziemi i połączył się ze swoja Oblubienica. Jest także wzmacnianiem liturgicznego zawołania Kościoła: „Oczekujemy Twego przyjścia w chwale”.