Wylanie Ducha Świętego, które miało miejsce w XX wieku, dotknęło nie tylko Kościoły chrześcijańskie, ale także Żydów. Po raz pierwszy od dwudziestu wieków Duch Święty zaczął powoływać i wzbudzać kongregacje żydowskich wyznawców Jezusa (Yeshuy) Mesjasza, którzy zachowują żydowski styl życia oraz żydowską tożsamość. Obserwujemy również powrót Żydów z całego świata do swojej ojczyzny. Wierzymy, że są to znaki czasu dane od Pana i głęboko nosimy Izrael w naszych sercach i modlitwach. Uznajemy, że jako poganie zostaliśmy wszczepieni w naturalny pień i gałęzie wierzącego Izraela (Rz 11, 17-24). Stało się to po to, aby stworzyć „jednego nowego człowieka” (Ef 2, 15) razem z poganami, jako „współdziedzicami i współczłonkami ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie” (Ef 3, 6).

Wierzymy, że modlitwa za Izrael, aby uznał Yeshuę za Mesjasza i mógł zawołać „Błogosławiony który przychodzi w Imię Pańskie” oraz inicjatywy dążące do jedności chrześcijan przygotowują drogę naszemu Panu na Jego drugie Przyjście. Natomiast rolą Kościoła jest uznanie swoich korzeni i fundamentów w Izraelu, odpokutowanie nauczania o zastąpieniu narodu wybranego przez Kościół oraz uznanie prawowitego miejsca żydowskich wyznawców Jezusa (Yeshuy) wewnątrz jednego Ciała Chrystusa – Mesjasza.