Każdy akt posłuszeństwa Panu i każda odpowiedź na działanie Ducha Świętego przyspiesza dzień przyjścia Pana (2P 3, 12). Bycie posłusznym Panu jest możliwe tylko wówczas, kiedy znamy nauczanie Pisma Świętego i czynimy nasze życie odpowiedzią na zawarte w nim zalecenia. „Bo kto wypełnia wolę Ojca mego, który jest w niebie, ten jest moim bratem i siostrą, i matką” (Mt 12, 50). „Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je” (Łk 8, 21).

Naszym pragnieniem jest poszerzanie znajomości, zrozumienia, a przede wszystkim praktycznego zastosowania Słowa Bożego w naszym codziennym życiu. Chcemy być tymi, którzy wprowadzają Słowo w czyn a nie są tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. (Jk 1, 22) „Jeżeli bowiem ktoś przysłuchuje się tylko Słowu, a nie wypełnia go, podobny jest do człowieka oglądającego w lustrze swe naturalne odbicie. Bo przyjrzał się sobie, odszedł i zaraz zapomniał jakim był. Kto zaś pilnie rozważa doskonałe Prawo, Prawo wolności ten nie jest słuchaczem skłonnym do zapominania, ale wykonawcą dzieła. Wypełniając je otrzyma błogosławieństwo” (Jk 1, 22–25).