Godzina dla Pana – startujemy!

Godzina dla Pana


Po prawie 4 latach wołania o Dom Modlitwy w Krakowie, w którym będzie płonęło nieustające uwielbienie dla Króla, po wielu miesiącach modlitwy "w ukryciu", rozpoczynamy w przyszłym tygodniu czas cotygodniowej Godziny dla Pana w poniedziałki o godz. 20:00 w pokoju modlitwy Chrześcijańskiej Fundacji Głos na Pustyni.

Liderem tej szczególnej służby jest Maja Mroczkowska. Pragniemy być wierni w małym. Niech ogień Pana zapłonie w Krakowie!

Błogosławimy Fundację 24/7, której wierność w małym od wielu lat przeciera drogę Panu w naszym kraju poprzez służbę w Warszawie i Wrocławiu, a także wszystkie pozostałe Domy Modlitwy w Polsce. Prosimy Was o modlitwę, aby i tutaj Duch rozpalił nieustający płomień chwały Pana!

A wszystkich, którzy pragną oddać Mu swoją godzinę (Łk 9, 24) aby być z Nim i Go wielbić, zapraszamy już na poniedziałkowy wieczór. Szczegóły można znaleźć tutaj.

Panie, cała chwała jest Twoja!