Eucharystia już w niedzielę!

W najbliższą niedzielę o godz. 10:00 spotykamy się w Kościele oo. Franciszkanów (w Krakowie) przy Placu Wszystkich Świętych 5. Tam mamy zarezerwowaną na 3h salę Eligiusza. Spotkajmy się od strony Placu Wszystkich Świętych tuż przed 10:00 (aby ci, którzy nie wiedzą jak wejść, mogli wejść grupą i trafić;). Będzie to czas wspólnej Eucharystii, uwielbienia, ale także dziękczynienia Bogu za to, co za nami i modlitwie o Jego prowadzenie, przychylność, zabezpieczenie i zaopatrzenie na rozpoczęty dziś Nowy Rok 2014. U progu tego roku chcemy w bardzo świadomy sposób wejść z oddaniem Bogu chwały poprzez świadectwa o Jego wielkich dziełach z roku poprzedniego. Chcemy świadczyć o tym, że nasz Bóg jest Bogiem Wszechmogącym, że jest Bogiem rzeczy niemożliwych i nie chcemy zapominać o dziełach, które czyni pośród nas. W bardzo praktyczny sposób chcemy zastosować Słowo z Psalmu 78:  
Albowiem nadał On w Jakubie przykazania i ustanowił Prawo w Izraelu, aby to, co zlecił naszym ojcom, podawali swym synom, aby to poznało przyszłe pokolenie, synowie, co się narodzą, że mają pokładać nadzieję w Bogu i nie zapominać wielkich dzieł Boga, lecz strzec Jego poleceń (Ps 78, 5-7)
Podczas naszej Wigilii mówiliśmy o tym, za co chcemy Bogu podziękować. Natomiast w niedzielę chcemy zaświadczyć o wielkości Boga, chcemy opowiadać o wielkich Bożych dziełach, chcemy być tymi, przez których Duch Święty będzie rozbudzał w nas jeszcze większą tęsknotę za Nim, za relacją z Nim, za Jego miłością.