Jeśli czujesz Bożą zachętę, aby być Głosem na Pustyni, nie zapomnij odpowiedzieć Bogu na Jego zaproszenie.

Wspólnota, to nie tylko środowe spotkania. Wspólnota to nasze życie, które dzielimy z innymi. To miejsce wspólnych rozmów, wzajemnego wsparcia i modlitwy, uczenia się od siebie i wzrostu w zaufaniu Bogu. Spotykamy się w małych grupach domowych, uczymy się odwagi w dawaniu, a przede wszystkim staramy się o miłość. Bożą miłość.

Wspólnota to także wspólne wyjazdy (formacyjne, wakacyjne) i wypady. Raz na jakiś czas organizujemy także szabat – aby sercem wejść w zrozumienie tego, że korzenie naszej wiary to korzenie żydowskie. Wspólnota to także wspólne zaangażowanie w poszczególne służby, które pozwalają jeszcze lepiej i efektywniej wychodzić wkoło nas z przesłaniem Ewangelii.