Głos na Pustyni nie zrodził się z pomysłu. Zrodził się z marzeń, które – wierzymy – Bóg z miłości do nas uczynił swoimi. Aby wyrazić wdzięczność Bogu za to, w jaki sposób poprzez liczne wydarzenia i interwencje przygotował miejsce dla Głosu na Pustyni w Kościele, niebawem załączymy świadectwo powstania Głosu na Pustyni i tego, w jaki sposób Bóg aż po dzień dzisiejszy prowadzi go w dalszym wzroście dla swojego Kościoła.