logo PM

Pragnienie powstania miejsca modlitwy, w którym będzie trwało nieustanne uwielbienie Boga dniem i nocą towarzyszyło nam już u samych początków Głosu na Pustyni. Byliśmy poruszeni i zainspirowani służbą Międzynarodowego Domu Modlitwy IHOP w Kansas City oraz misją Fundacji 24/7 w Warszawie i Wrocławiu, w których poprzez modlitwę uwielbienia Bóg zmienia historię miast i narodów. Także naszego kraju.

Po prawie czterech latach istnienia wspólnoty i wielu modlitwach wołania o to, by Pan wzbudził Dom Modlitwy w Krakowie, dziś już regularnie stajemy – zachęceni przez Ducha – we wstawiennictwie, adoracji i rozważaniu Słowa. Liderem tej służby jest Maja Mroczkowska.

Obecnie spotkania mają miejsce w każdy poniedziałek w godz. 19:00-21:00 i w czwartek w godz. 18:00-19:00 w pokoju modlitwy Chrześcijańskiej Fundacji Głos na Pustyni przy ul. Łokietka 79 w Krakowie.

Dlaczego pragniemy to robić? Nasz Bóg jest tego godzien! On przebywa w miejscu, gdzie nieustannie płynie chwała i uwielbienie dla Niego, gdzie nieustannie zanoszone są modlitwy. Pragniemy włączać się w trwające dniem i nocą w Niebie uwielbienie przed Tronem Króla, aby wspólnie wołać:

„Święty, Święty, Święty,
Pan Bóg wszechmogący,
Który był i Który jest,
i Który przychodzi”
(Ap 4, 8b).