Fundacja jest pozarządową organizacją, która zrzesza osoby świeckie, mające pełne pasji serce dla Boga, a które swoim czasem, pracą i doświadczeniem pragną służyć Kościołowi w procesie odnowy, aby mógł w efektywny sposób wychodzić z przesłaniem Dobrej Nowiny do otaczającego go świata.

Fundacja w odróżnieniu od wspólnot czy ruchów parafialnych, skupia się na szerokiej grupie docelowej oraz szerokim oddziaływaniu. Poprzez swój autonomiczny charakter, wychodzi ze swoją misją nie tylko do wielu wspólnot parafialnych, ale zaznacza swoją obecność w życiu Kościoła także w wymiarze międzydiecezjalnym i międzynarodowym.

Asystentem Kościoła Katolickiego Chrześcijańskiej Fundacji Głos na Pustyni jest franciszkanin, o. Mariusz Orczykowski OFMConv. Jest kapłanem, który całym sercem wspiera wszelkie inicjatywy, a także służy swoim doświadczeniem oraz kapłańskim namaszczeniem i autorytetem. Nasza wizja oraz charyzmat już u samych początków zostały potwierdzone przez bpa Grzegorza Rysia, biskupa pomocniczego Archidiecezji Krakowskiej. Zostaliśmy również uprzywilejowani jego prośbą o włączenie się w ewangelizację „Bliżej Mocniej Więcej” na Stadionie Cracovii (2012), współtworząc ścisłe grono koordynatorów. Do dnia dzisiejszego, pozostając w stałym kontakcie z bp Grzegorzem, współpracujemy w inicjowaniu i prowadzeniu kolejnych przedsięwzięć Sekretariatu ds. Nowej Ewangelizacji Archidiecezji Krakowskiej.