Jako wspólnota spotykamy się co środę o godzinie 19:00. Są to spotkania otwarte dla każdego, bez względu na wspólnotę, wiek czy dotychczasową drogę z Bogiem. Środowe spotkania to miejsce, w którym stajemy w obecności Pana Jezusa, pragnąc zostawić tempo naszej codzienności, wydzielając czas stricte poświęcony Jemu.

Nie staramy się niczego narzucać Duchowi Świętemu, aby być otwartym na Jego poruszenie. Zasadniczy punkt naszych spotkań to czas uwielbienia. Uczymy się pielęgnować uwielbienie z Panem na co dzień – środowe spotkania to uwielbienie całej wspólnoty. Od pewnego czasu tuż po uwielbieniu oddajemy Bogu chwałę za to, co zrobił w życiu wielu z nas w ostatnim czasie poprzez krótkie świadectwa. Poprzedzają one kolejny punkt – nauczanie – oparte na Słowie Bożym i ubogaconym Tradycją Kościoła – w którym jako odbiorcy dostrzegamy rozbieżność pomiędzy naszym życiem, a tym, jakiego życia oczekuje od nas Bóg. Z głoszonego słowa wypływa z kolei czas wstawiennictwa. Jako Głos na Pustyni modlimy się w sposób szczególny w kilku stałych intencjach – są to: rządzący, bp Grzegorz Ryś i o. Mariusz Orczykowski, darczyńcy Fundacji, prześladowani oraz modlitwa o jedność Kościoła, Izrael i o powtórne przyjście Jezusa. Całość spotkania wieńczy wspólna modlitwa „Ojcze nasz”. Zwyczajowo jest to godzina 21:15, choć nieraz Duch Święty rozpala nasze serca, tak jakby Bóg chciał dłużej pobyć z nami w uwielbieniu – i wówczas po prostu Mu w tym nie przeszkadzamy. Po spotkaniu zachęcamy wszystkich do wspólnych rozmów i smakowitego poczęstunku.