Asia Stanisławek

Absolwentka filologii polskiej i Kultury Litwy na Uniwersytecie Jagiellońskim, doktor językoznawstwa. Interesuje się teorią przekładu, studiami pogranicza, literaturą faktu oraz sprowadzaniem Królestwa Bożego na ziemię. Marzy o Kościele, w którym nikt nie będzie mógł powstrzymać się przed wprowadzaniem w życie wersetu: Bo my nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli (Dz 4,20).

W Głosie działa w służbie gościnności; odpowiedzialna również za kolekcjonowanie świadectw Bożych działań i interwencji  oraz za Księgę Cudów.