Karolina Żwawa

Żona i mama, zawodowo doktor nauk biomedycznych.
Pragnie budować Jeden Kościół, w którym Izrael i Chrześcijanie stoją w uwielbieniu przed Panem. Jej marzeniem jest również widzieć zdrowe, przepełnione miłością rodziny, w których młode pokolenie wyrasta na prawdziwych Bożych wojowników.

W Głosie prowadzi spotkania dla Mam z Dziećmi i wraz z mężem spotkania Rodzin.