o. Mariusz Orczykowski OFMConv

Franciszkanin, duszpasterz, doktor teologii, asystent kościelny Głosu na Pustyni. Pracę doktorską, „Wielki Plan Boga. Eschatologiczna eklezjologia Petera Hockena”, napisał na Katolickim Uniwersytecie Lubelskiem pod kierunkiem bp. dr hab. Andrzeja Czaji. Obecnie wykładowca teologii dogmatycznej WSD Franciszkanów w Krakowie, członek „Gathering in the Holy Spirit” – konferencji liderów wspólnot charyzmatycznych Kościoła katolickiego i liderów nowych Kościołów (non-denominational), zaangażowany w inicjatywę „W kierunku Soboru Jerozolimskiego II” (TJCII) promującą dialog między wierzącym z narodów – chrześcijanami, a wierzącymi z Izraela – Żydami mesjanistyczni.