o. Mariusz Orczykowski OFMConv

Franciszkanin, duszpasterz, doktor teologii, asystent kościelny Głosu na Pustyni. Pracę doktorską, „Wielki Plan Boga. Eschatologiczna eklezjologia Petera Hockena”, napisał na Katolickim Uniwersytecie Lubelskiem pod kierunkiem bp. dr hab. Andrzeja Czaji. Obecnie wykładowca teologii dogmatycznej WSD Franciszkanów w Krakowie, członek „Gathering in the Holy Spirit” – konferencji liderów wspólnot charyzmatycznych Kościoła katolickiego i liderów nowych Kościołów (non-denominational), zaangażowany w inicjatywę „W kierunku Soboru Jerozolimskiego II” (TJCII) promującą dialog między wierzącym z narodów – chrześcijanami, a wierzącymi z Izraela – Żydami mesjanistyczni.

Spotkania

Być uczniem Jezusa

Jezus – Pan i Mesjasz

Jezus Chrystus – dla nas i naszego zbawienia

Wewnętrzny ogień

Jedyny Fundament

Pocieszajcie, pocieszajcie mój Lud

Niech będzie Bóg uwielbiony, On życie przywraca umarłym!

Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty

Oblicze Jezusa

Łaska i wierność

Jezus – Zmartwychwstały Pan

Pierwociny Ducha Świętego

Zbawieni w Kościele

Bierzcie i jedzcie

Nagrania

Być uczniem Jezusa

Jezus – Pan i Mesjasz

Jezus Chrystus – dla nas i naszego zbawienia

Wewnętrzny ogień

Szkice teologiczne cz. 3

Szkice teologiczne cz. 2

Jedyny fundament

Pocieszajcie, pocieszajcie mój Lud

Niech będzie Bóg uwielbiony, On życie przywraca umarłym!

Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty

Oblicze Jezusa

Łaska i wierność

Jezus – Zmartwychwstały Pan

Pierwociny Ducha Świętego

Zbawieni w Kościele