Waldek Żwawa

Mąż Karoliny i ojciec Rafałka, zawodowo inżynier przetwórstwa tworzyw sztucznych.
Pragnie widzieć jeden, święty, nie podzielony Kościół, który sam siebie uniża wskazując na tego, który jest prawdziwą głową to jest Jezusa. Kościół pełny miłości i mocy, który wychodzi aby służyć innym z mocą, aby te słowa Jezusa stały się ciałem „…żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali” J 13,34-35.

W Głosie wraz z żoną prowadzi spotkania Rodzin.