Specjaliści

Maria Krzemień


Psycholog, psychoterapeuta, trener, koordynator Chrześcijańskiej Poradni ​P​sychologicznej SHALOM. Autorka projektu „Żyj po Bożemu”. Popularyzuje ideę psychologii po chrześcijańsku, prowadzi warsztaty psychologiczne dla chrześcijan, pisze bloga oraz prowadzi fanpage’a. Prowadzi również psychoterapię indywidualną dla dorosłych oraz poradnictwo chrześcijańskie i coaching.

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, kursu trenerskiego w szkole Metrum oraz Akademii Coachingu. Ukończyła szkolenie z poradnictwa chrześcijańskiego w Fundacji Życie i Misja w Ustroniu oraz szkolenie z Racjonalnej Terapii Zachowania. Obecnie bierze udział w całościowym kursie psychoterapii przy Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin „Na szlaku” w Krakowie.

Ma kilkuletnie doświadczenie pracy w obszarach takich jak: tożsamość, poczucie własnej wartości, samoocena, negatywne przekonania, określanie i realizacja celów. Szczególnie pasjonuje ją połączenie rozwoju psychologicznego z wiarą w Boga oraz doświadczeniem łaski. Czuje się powołana do pracy psychologicznej wśród ludzi wierzących, ponieważ pragnie, aby każda osoba w Kościele doświadczała „życia w obfitości”.

Andrzej Michalik


Psycholog, psychoterapeuta.

Absolwent Instytutu Psychologii UJ oraz Kursu Psychoterapii organizowanego przez Szpital im. Dr J. Babińskiego w Krakowie, certyfikowanego przez sekcję naukową Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Kształcił się także w Zakładzie Terapii Rodzin CM UJ i na Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala im. Babińskiego w Krakowie.

Posiada wieloletnie doświadczenie we wspieraniu rozwoju osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz chorujących psychicznie, a także ich rodzin. Pracuje pod stałą superwizją metodą systemową i integratywną, prowadzi terapię indywidualną, par, małżeństw i rodzin.

Prowadzi psychoterapię od 2011 roku.

s. Dominika Lachowska (Siostra Maryi Niepokalnej)


Psycholog, psychoterapeuta

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Ukończyła w Krakowie 5-letni kurs „Psychoterapia ze szczególnym uwzględnieniem terapii rodzin” organizowany przez Fundację Rozwoju Terapii Rodzin, pod kierunkiem naukowym Prof. dr hab. n. med. Bogdana de Barbaro.

Zawodowo związana z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, gdzie prowadzi terapię rodzin oraz z Poradnią Psychologiczną, w której prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych. Doświadczenie w pracy terapeutycznej z rodzinami zdobywała na stażu w Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin w Krakowie. Pracuje pod stałą superwizją. Przez 3 lata pracowała w Placówce Wsparcia Dziennego z dziećmi w wieku szkolnym. W Stowarzyszeniu Po-MOC przez 9 lat towarzyszyła kobietom w kryzysie, doświadczającym różnych form przemocy.
 

Anna Gebauer


Psycholog, psychoterapeutka.

Ukończyła szkolenie z poradnictwa chrześcijańskiego w Fundacji Życie i Misja oraz szkolenie z Racjonalnej Terapii Zachowania. Absolwentka psychologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytu Jagiellońskiego. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Swoje kwalifikacje zawodowe doskonali poprzez udział w licznych szkoleniach i konferencjach naukowych. Obecnie w trakcie czteroletniego szkolenie z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej, zgodnego ze standardami European Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapies.

Zawodowo interesuje się szczególnie problemami związanymi z zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi, pracą ze schematami, oraz z szeroko rozumianym brakiem akceptacji siebie i swojego życia.

Sylwia Burak


Psychoterapeutka, psycholożka, pedagożka. Absolwentka magisterskich studiów psychologicznych i pedagogicznych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W ramach studiów magisterskich kształciła się również w Instytucie Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odbyła całościowy, 5-letni kurs psychoterapii w nurcie psychodynamicznym i systemowym, pod naukowym kierownictwem Prof. dr hab. n. med. Bogdana de Barbaro, przygotowujący do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTP. Pracuje w Poradni PZP oraz Oddziale dziennym Krakowskiego Zespołu Zdrowia Psychicznego Medinorm jako psychoterapeuta indwywidualny i grupowy, diagnosta, współpracuje z placówką opiekuńczo-wychowawczą Saltrom, prowadzi praktykę prywatną.  

W latach 2009 - 2017 pracowała w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krakowie. Przez 2 lata współpracowała z Ośrodkiem dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Krakowie, a także z Specjalistycznym Szpitalem im. dr Józefa Babińskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała również m.in. podczas staży klinicznych (Zakład Terapii Rodzin CMUJ, całodobowy odział psychiatryczny przy Klinice Psychiatrii CM UJ w Krakowie, Oddział dzienny terapii nerwic i zaburzeń osobowości przy Katedrze Psychoterapii CM UJ w Krakowie). Pracuje z osobami, które przeżyły lub znajdują się w trudnych, kryzysowych sytuacjach życiowych, doświadczają problemów w relacjach, różnych trudności emocjonalnych bądź pragną rozwijać się, doświadczyć zmiany, pogłębić kontakt ze sobą i innymi. W zależności od sytuacji i potrzeb pacjenta prowadzi psychoterapię indywidualną, rodzinną, par lub interwencję kryzysową.

Kwalifikacje zawodowe doskonali poprzez udział w licznych szkoleniach, warsztatach, konferencjach naukowo-dydaktycznych. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Pracuje zgodnie z kodeksem etycznym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Psychiatrycznego.

Agnieszka Kwiecińska


Psychoterapeuta, certyfikowany psychoonkolog i superwizor psychoonkologii Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego. Absolwentka Kursu Psychoterapii organizowanego przez szpital im. dr Babińskiego. Członek SN Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Prowadzi psychoterapię indywidualną dla osób doświadczających depresji, lęków, bezradności, nasilonego cierpienia psychicznego o różnym podłożu. Terapię prowadzi w nurcie psychodynamicznym, pracę z pacjentem opiera na uważności, empatii, rozumieniu aktualnej sytuacji życiowej oraz własnej historii i jej znaczenia.

Posiada wieloletnie doświadczenie pracy z chorymi onkologicznie i ich rodzinami. Od wielu lat zajmuje się również pracą z osobami przeżywającymi utratę i żałobę.Trener umiejętności psychospołecznych – prowadzi szkolenia dla personelu medycznego w zakresie komunikacji klinicznej oraz pomocy psychologicznej dla chorego i jego rodziny. Prowadzi zajęcia dla przyszłych psychoonkologów w Akademii Ignatianum w Krakowie.

Pracuje pod stałą i regularną superwizją.


Magdalena Poprawa


Psychoterapeuta, pedagog, filolog. Ukończyła Studium Teologii Rodziny, od wielu lat współpracuje z Wydziałem Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Krakowskiej, gdzie prowadzi warsztaty dla narzeczonych i małżonków. Koordynuje również pracę Studium Teologii Rodziny. Współpracowała z Fundacją Słońce prowadząc terapię par, małżeństw i rodzin.

Ukończyła czteroletni całościowy kurs psychoterapii w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, kurs z podstaw terapii dzieci i młodzieży oraz kurs NCV (Komunikacja bez przemocy). Obecnie w trakcie szkolenia z Chrześcijańskiej Terapii Integratywnej  (ChTI).

Pracuje z parami, małżeństwami i rodzinami w kryzysie. Indywidualnie spotyka się z osobami zmagającymi się z trudnościami emocjonalnymi, chcącymi poprawić swoje bliskie relacje oraz lepiej zrozumieć siebie. Prowadzi również warsztaty dla małżeństw mające na celu wzmocnienie więzi. małżeńskiej

Katarzyna Bombik


Psychoterapeuta, pedagog.

Ukończyła studia magisterskie na Akademii Ignatianum w Krakowie oraz Studium Poradnictwa (Counselling Study) prowadzone przez Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich. Obecnie na ostatnim roku czteroletniego całościowego kursu psychoterapii w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Doświadczenie zawodowe to wieloletnia praca z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, chorującymi psychicznie oraz zaniedbanymi społecznie. Staż kliniczny terapeutyczny odbyła w Ośrodku Leczenia Depresji i Nerwic „Sikornik” w Gliwicach. Prowadzi prywatną praktykę pracując w nurcie systemowym i psychodynamicznym pod stałą i regularną superwizją.

Pracuje z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Posiada doświadczenie w rozwiązywaniu różnorodnych kryzysów rodzinnych, małżeńskich, emocjonalnych. Oferuje pomoc, wsparcie i edukację w zakresie problemów wychowawczych, pokonywania trudności w sytuacjach kryzysowych oraz każdemu, kto pragnie doświadczyć zmiany życia. Towarzyszy w integralnym rozwoju każdej osoby – fizycznym, psychicznym i duchowym.

Magdalena Szkuta


Pedagog, HR-owiec, coach, trener. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie w Białymstoku, Szkołę Coachów ROZVIYAK oraz kurs trenerski.

Od 2014 roku pracuje w branży HR m.in. jako rekruter, ma kilkuletnie doświadczenie ​pracy ​jako trener w obszarze kompetencji miękkich, szkolenia liderów i trenerów. Przeprowadziła wiele sesji coachingowych związanych z motywacją do działania, zmianą. Prowadzi także doradztwo zawodowe oraz chrześcijańskie warsztaty rozwojowe​.​ W swojej pracy skupia się na prowadzenie ludzi do dojrzałości chrześcijańskiej.