Specjaliści

Anna Sierka


Psychoterapeuta, trener.

Ukończyła całościowy 4-letni Kurs Psychoterapii na Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Babińskiego w Krakowie certyfikowany przez sekcję naukową Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

W latach 2004-2011 szkoliła się i współpracowała z Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Famille de Saint Joseph we Francji prowadząc kursy i warsztaty Odnowy Relacji, Pojednania w Rodzinie, Integracji Wewnętrznej.

Doświadczenie kliniczne zdobywała w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Babińskiego na Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic, w Szpitalu Zakonu Bonifratrów Św. Jana Grandego w Krakowie, w Małopolskim Centrum Psychoterapii oraz w gabinecie prywatnym.

Jest trenerem warsztatów grupowych. Prowadzi kursy i warsztaty dotyczące tożsamości osoby, budowania relacji, więzi w rodzinie w ramach projektu „Domy Pełne Relacji”.

Pracuje pod stałą i regularną superwizją.

Sylwia Burak


Psycholog, psychoterapeuta, pedagog.

Absolwentka magisterskich studiów psychologicznych i pedagogicznych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W ramach studiów magisterskich kształciła się również w Instytucie Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Uczestniczy w całościowym kursie psychoterapii przygotowującym do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTP organizowanym przez Fundację Rozwoju Terapii Rodzin, pod naukowym kierownictwem Prof. dr hab. n. med. Bogdana de Barbaro.

Przez 2 lata pracowała w Ośrodku dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Krakowie. Współpracowała również z Specjalistycznym Szpitalem im. dr Józefa Babińskiego jako konsultant w ramach projektu dotyczącego profilaktyki depresji. Od 2009 roku pracuje w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krakowie oraz a od roku w Poradni Zdrowia Psychicznego Medinorm.​ ​Doświadczenie zawodowe zdobywała także m.in. podczas staży klinicznych (Zakład Terapii Rodzin oraz całodobowy odział psychiatryczny przy Klinice Psychiatrii CM UJ w Krakowie, Oddział dzienny terapii nerwic i zaburzeń osobowości przy Katedrze Psychoterapii CM UJ w Krakowie).

Swoje kwalifikacje zawodowe doskonali poprzez udział w licznych szkoleniach, warsztatach, konferencjach naukowo-dydaktycznych​ ​oraz poddając regularnej superwizji​.

Maria Krzemień


Psycholog, psychoterapeuta, trener, coach, doradca chrześcijański. Autorka projektu „Żyj po Bożemu”. Popularyzuje ideę psychologii po chrześcijańsku, prowadzi warsztaty psychologiczne dla chrześcijan, pisze bloga oraz prowadzi fanpage’a. Prowadzi również psychoterapię indywidualną dla dorosłych oraz poradnictwo chrześcijańskie i coaching.

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, kursu trenerskiego w szkole Metrum oraz Akademii Coachingu. Ukończyła szkolenie z poradnictwa chrześcijańskiego w Fundacji Życie i Misja w Ustroniu oraz szkolenie z Racjonalnej Terapii Zachowania. Obecnie bierze udział w całościowym kursie psychoterapii przy Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin „Na szlaku” w Krakowie.

Ma kilkuletnie doświadczenie pracy w obszarach takich jak: tożsamość, poczucie własnej wartości, samoocena, negatywne przekonania, określanie i realizacja celów. Szczególnie pasjonuje ją połączenie rozwoju psychologicznego z wiarą w Boga oraz doświadczeniem łaski. Czuje się powołana do pracy psychologicznej wśród ludzi wierzących, ponieważ pragnie, aby każda osoba w Kościele doświadczała „życia w obfitości”.

Łukasz Wojdyła


Psycholog, psychoterapeuta.

Ukończył podyplomowy czteroletni Kurs Psychoterapii pod kierownictwem dr hab. A. Cechnickiego akredytowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz dwuletnie szkolenie w Dialogu Motywującym akredytowane przez Polskie Towarzystwo Terapii Motywującej. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych z seksuologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS.

Doświadczenie w pracy​ ​terapeutycznej zdobywał w następujących ośrodkach: Oddział Dzienny Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Behawioralnych przy Katedrze Psychoterapii UJ Colegium Medicum; Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic w Szpitalu Specjalistycznym im. dr J. Babińskiego; Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień; Poradnia Seksuologiczna i Patologii Współżycia; Centrum Psychoterapii i Seksuologii Empatia; Krakowski Instytut Psychoterapii.

Jest członkiem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Krakowskiego Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej.

Swoją pracę doskonali biorąc udział w szkoleniach i konferencjach ​​oraz poddając regularnej superwizji.

Magdalena Szkuta


Pedagog, HR-owiec, coach, trener, koordynator Chrześcijańskiej Poradni ​P​sychologicznej SHALOM. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie w Białymstoku, Szkołę Coachów ROZVIYAK oraz kurs trenerski.

Od 2014 roku pracuje w branży HR m.in. jako rekruter, ma kilkuletnie doświadczenie ​pracy ​jako trener w obszarze kompetencji miękkich, szkolenia liderów i trenerów. Przeprowadziła wiele sesji coachingowych związanych z motywacją do działania, zmianą. Prowadzi także doradztwo zawodowe oraz chrześcijańskie warsztaty rozwojowe​.​ W swojej pracy skupia się na prowadzenie ludzi do dojrzałości chrześcijańskiej.

Agnieszka Kwiecińska


Psychoterapeuta, certyfikowany psychoonkolog i superwizor psychoonkologii Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego. Absolwentka Kursu Psychoterapii organizowanego przez szpital im. dr Babińskiego. Członek SN Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Prowadzi psychoterapię indywidualną dla osób doświadczających depresji, lęków, bezradności, nasilonego cierpienia psychicznego o różnym podłożu. Terapię prowadzi w nurcie psychodynamicznym, pracę z pacjentem opiera na uważności, empatii, rozumieniu aktualnej sytuacji życiowej oraz własnej historii i jej znaczenia.

Posiada wieloletnie doświadczenie pracy z chorymi onkologicznie i ich rodzinami. Od wielu lat zajmuje się również pracą z osobami przeżywającymi utratę i żałobę.

Trener umiejętności psychospołecznych – prowadzi szkolenia dla personelu medycznego w zakresie komunikacji klinicznej oraz pomocy psychologicznej dla chorego i jego rodziny.

Prowadzi zajęcia dla przyszłych psychoonkologów w Akademii Ignatianum w Krakowie.

Pracuje pod stałą i regularną superwizją.

Andrzej Michalik


Psycholog, psychoterapeuta.

Absolwent Instytutu Psychologii UJ oraz Kursu Psychoterapii organizowanego przez Szpital im. Dr J. Babińskiego w Krakowie, certyfikowanego przez sekcję naukową Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Kształcił się także w Zakładzie Terapii Rodzin CM UJ i na Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala im. Babińskiego w Krakowie.

Posiada wieloletnie doświadczenie we wspieraniu rozwoju osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz chorujących psychicznie, a także ich rodzin. Pracuje pod stałą superwizją metodą systemową i integratywną, prowadzi terapię indywidualną, par, małżeństw i rodzin.

Prowadzi psychoterapię od 2011 roku.

Anna Gebauer 


Psycholog, psychoterapeutka.

Ukończyła szkolenie z poradnictwa chrześcijańskiego w Fundacji Życie i Misja oraz szkolenie z Racjonalnej Terapii Zachowania. Absolwentka psychologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytu Jagiellońskiego. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Swoje kwalifikacje zawodowe doskonali poprzez udział w licznych szkoleniach i konferencjach naukowych. Obecnie w trakcie czteroletniego szkolenie z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej, zgodnego ze standardami European Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapies.

Zawodowo interesuje się szczególnie problemami związanymi z zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi, pracą ze schematami, oraz z szeroko rozumianym brakiem akceptacji siebie i swojego życia.

s. Dominika Lachowska (Siostra Maryi Niepokalnej)


Psycholog, psychoterapeuta

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Ukończyła w Krakowie 5-letni kurs „Psychoterapia ze szczególnym uwzględnieniem terapii rodzin” organizowany przez Fundację Rozwoju Terapii Rodzin, pod kierunkiem naukowym Prof. dr hab. n. med. Bogdana de Barbaro.

 

Zawodowo związana z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, gdzie prowadzi terapię rodzin oraz z Poradnią Psychologiczną, 

w której prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych. Doświadczenie w pracy terapeutycznej z rodzinami zdobywała na stażu w Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin w Krakowie. Pracuje pod stałą superwizją.

 

Przez 3 lata pracowała w Placówce Wsparcia Dziennego z dziećmi w wieku szkolnym.

W Stowarzyszeniu Po-MOC przez 9 lat towarzyszyła kobietom w kryzysie, doświadczającym różnych form przemocy.