falszywiprorocy

Fałszywi prorocy

Mówiąc o proroctwie, potrzebujemy dotknąć tematu fałszywych proroków, o których kilkukrotnie mówił sam Jezus. Pewnego dnia powiedział uczniom: "I wtedy jeśliby wam kto powiedział: Oto tu jest Mesjasz, oto tam: nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą znaki i cuda, żeby wprowadzić w błąd, jeśli to możliwe wybranych". Jak rozróżnić fałszywych i prawdziwych proroków? Jak rozróżnić prawdziwe i fałszywe proroctwo? O rozeznawaniu słów proroczych już w najbliższą środę. Zapraszamy! Łokietka 79, 19:00.

Nagrania możesz odsłuchać tutaj.