Głębia uwielbienia

Głębia uwielbienia

Bóg w swoim Słowie zachęca nas do tego, byśmy stawali przed Nim w uwielbieniu. Modlitwa uwielbienia jest modlitwą całego Kościoła od początków jego istnienia. Potrzebujemy poznać treść tego, czym właściwie jest uwielbienie, pogłębić zrozumienie i znaczenie uwielbienia w naszym życiu, a także odkryć w nowy sposób to, do czego (przez tę modlitwę) Duch Święty inspiruje Kościół. Zapraszamy!