jegoslowa

Jego Słowa w nas

Czytanie Słowa Bożego a wprowadzanie Go w życie to dwie różne rzeczy. To drugie wiąże się z konkretnym kosztem, ceną, a nierzadko krzyżem, który musimy ponieść.

Jednak nie ma nic piękniejszego niż zrobić ten krok - wybrać, by to Słowo Boga nas kształtowało, wyznaczało kierunek, napełniało, a czasem tworzyło zupełnie od nowa.

To już w środę - zapraszamy o 19:00 na otwarte spotkanie Głosu na Pustyni (Łokietka 79).

Nagrania możesz odsłuchać tutaj.