odb cz 4

Odbuduj mój Kościół cz. IV

Bóg powołał swój Kościół z grupy 120 osób, którzy w Dniu Pięćdziesiątnicy trwali w Wieczerniku na wspólnym wyczekiwaniu obietnicy danej od Ojca - Ducha Świętego. To nie była przypadkowa zbieranina ludzi. To była wybrana przez Boga grupa Żydów. I to oni, przez wzajemną współpracę, w oparciu o swoje powołanie i wybranie spośród narodów, tworzyli pierwszą wspólnotę wiary, która do dziś - jak powiedział Benedykt XVI - jest wzorem dla każdego pokolenia wierzących w Chrystusa. O tym, jak wielkie znaczenie dla chrześcijan ma nasze dziedzictwo w Izraelu oraz odnowie, do jakiej w kontekście Izraela prowadzi nas dziś Duch Święty, już w środę opowie Karol Sobczyk, lider naszej wspólnoty.

Do zobaczenia! Łokietka 79, 19:00.

Nagrania możesz odsłuchać tutaj.