siwek

Święty ogień i żywe kamienie

Odrzuciwszy więc wszelkie zło, wszelki podstęp i udawanie, zazdrość i jakiekolwiek złe mowy, jak niedawno narodzone niemowlęta pragnijcie duchowego, niesfałszowanego mleka, abyście dzięki niemu wzrastali ku zbawieniu - jeżeli tylko zasmakowaliście, że słodki jest Pan. Zbliżając się do Tego, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. (1P 2, 1-5)

O nas, o żywych kamieniach, będzie mówił już w najbliższą środę jeden z naszych ulubionych Franciszkanów ;) - o. Grzegorz Siwek. Dołączcie! Start -> 19:00, Łokietka 79.

Nagrania możesz odsłuchać tutaj.