Słowo Boże mówi, że „Pan przebywa w chwałach swego ludu” (Ps 22). Wierzymy, że i my dzisiaj możemy doświadczać Bożej obecności, kiedy zdeterminowani sercem i duchem stajemy w jedności, aby szukać Jego oblicza. Jako Kościół Boży XXI wieku chcemy być dla Naszego Boga domem, który „będzie nazwany domem modlitwy” (Iz 56,7) i gdzie On „będzie widziany twarzą w twarz” (Lb 14,14).

Służba uwielbienia w naszej wspólnocie to miejsce doświadczania Bożej łaski w miejscu naszego posłuszeństwa. Nie ma wśród nas wielu muzyków dlatego Duch Św. ma w „Głosie” dużo pracy ;-) To co nas łączy to pragnienie wzrastania w duchu proroczym, aby ten poruszał się pomiędzy nami i prowadził swój Kościół do miejsca Najświętszego.