• Sierpień 20, 2014

Uzdrowienie gardła

Podczas modlitwy wstawienniczej doznałam uzdrowienia gardła (krtani, tchawicy).