„Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi.” (J 16,13)

Wstawiennictwo to o wiele więcej niż modlitwa – to szukanie Bożego oblicza, to trwanie w Jego obecności, to wsłuchiwanie się w bicie Jego serca!
Naszym pragnieniem jest poznawać Boże serce i ogłaszać to, co w Jego sercu jest! Chcemy wypowiadać na głos i z autorytetem myśli i pragnienia samego Boga – Jego myśli o Głosie, o Kościele, o Jego dzieciach i o tych, którzy jeszcze Go nie znają, o naszym kraju, o świecie, o innych wspólnotach! (1 J 5,14-15)
Chcemy wsłuchiwać się w głos Ducha Świętego i stając w autorytecie imienia Jezus, te rzeczy przyszłe, te rzeczy, które poruszają serce Boga, te rzeczy, które są Jego pragnieniem – chcemy sprowadzać modlitwą na ziemię.
Chcemy ogłaszać to, co „jeszcze nie jest” i widzieć, jak staje się na naszych oczach.
(Mk 11,20-25)

Bóg zaprasza swój Kościół, a nas wraz z nim do miejsca, w którym będziemy wołać, by Jego Słowo stało się ciałem, by przyszło Jego królestwo, by Jego wola działa się tu na ziemi tak, jak w Niebie!