"Bóg nigdy się nie męczy przebaczaniem człowiekowi.
To człowiek męczy się proszeniem o przebaczenie".

papież Franciszek