Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój. 500 lat po Reformacji

To środowe spotkanie było szczególne. Od pierwszych dni tej Wspólnoty trwamy w modlitwie o jedność Kościoła. U progu 500. rocznica Reformacji chcieliśmy wspólnie przyjrzeć się temu wydarzeniu i spojrzeć na niego z perspektywy Królestwa Bożego. O Bożym pragnieniu jedności, Krzyżu Chrystusa i o tym, w jaki sposób rocznica Reformacji może być dla nas czasem kairos dzielił się z nami Karol Sobczyk.