Boży Przybytek

“I uczynią mi święty Przybytek, abym mógł zamieszkać pośród nich” (Wyj 25, 8).

Bóg pragnie przebywać wśród swojego ludu. Najpierw dokonał tego przez ustanowienie przybytku pośród piasków pustyni Synaj. Wieki później ustanowił go w żywym przybytku w postaci jedynego Syna Bożego. Teraz Bożym zamiarem jest objawienie przybytku uwielbienia w Tobie. O tym i nie tylko o tym w środę, 22 sierpnia, będzie mówić Agata Chudzikiewicz – lider  głosowej służby uwielbienia flagami.

Do zobaczenia na Łokietka 79 o 19:00!