Cała ziemia jest pełna Jego chwały cz. III

Za każdym razem, kiedy przychodzi Boża obecność, przychodzi także Jego chwała. Jako jednak, że Jego świat jest inny niż nasz świat, doświadczenie Bożej chwały często przekracza nie tylko nasze możliwości zrozumienia, ale czasem nawet możliwości przyjmowania. Nie inaczej było na przestrzeni wieków. O tym jak radzić sobie z Bożą chwałą mówił Karol Sobczyk.