Dziedzictwo Synów Bożych: Namaszczeni

Kiedy mówimy Chrystus, nie zawsze myślimy o greckim znaczeniu tego słowa, czyli “Namaszczony”. Jezus, żyjąc na Ziemi jako człowiek, został namaszczony Duchem Świętym, aby objawiać serce Ojca. I kiedy dokonał dzieła odkupienia ludzkości, wstąpił do Nieba, zasiadł po prawicy Ojca i wraz z Nim podarował nam Ducha Świętego, abyśmy – tak samo jak On – mogli stać się namaszczeni. Chcemy powrócić do pierwotnego, niezwykle ważnego zagadanienia, jaką odgrywa namaszczenie w życiu wierzących. I prosić Ojca i Syna o nowe napełnienie Duchem.