Dziedzictwo Synów Bożych – Otwarte niebo

A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: «Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie» (Łk 3,21-22).

Otwarte niebo jest dziedzictwem wszystkich synów i córek Boga, które przynosi doświadczenie Jego bliskości i umiłowania. A to z kolei przez modlitwę staje się fundamentem posłania w mocy.