Idzie nowe!

Rozpoczynamy rok 2016. Także w Głosie. U podnóża roku chcemy skupić się na Nim. Boża Obecność zmieniała naszą wspólnotę przez ponad 4 lata, tym bardziej oczekujemy nowych rzeczy w roku 2016. Idzie nowe! W środowy wieczór będziemy ogłaszać przełomy nad naszym życiem, które zobaczymy w kolejnych miesiącach. I poprzez to noworoczne przesłanie, wejść sercem w to, co dziś mówi Duch Święty do Kościoła.