Jezus Chrystus – dla nas i naszego zbawienia

W czasie Wielkiego Postu chcemy jeszcze głębiej kontemplować mękę i śmierć Jezusa, naszego Pana i Zbawiciela. Dzieło zbawienia, jakie dla nas podjął Jezus, jest nieogarnionym skandalem łaski, doskonałej miłości i posłuszeństwa. Właśnie o dziele zbawienia mówił asystent kościelny Głosu na Pustyni, o. Mariusz Orczykowski.

Skupiliśmy się na zapowiedziach Starego Testamentu, które Jezus wypełnił: Pascha, Jom Kipur i Cierpiący Sługa Jahwe. Pozwola to głębiej spojrzeć na dzieło naszego odkupienia i przygotowuje na święta Paschalne.