Jezus – Pan i Mesjasz

Bóg Go nad wszystko wywyższył
i darował Mu imię ponad wszelkie imię,
aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano
istot niebieskich i ziemskich i podziemnych.
I aby wszelki język wyznał,
że Jezus Chrystus jest PANEM
– ku chwale Boga Ojca.
Flp 2, 9

To właśnie ogłaszaliśmy – że Jezus Chrystus jest Panem tego co było, jest i będzie. Panem każdej sytuacji, Księciem Pokoju, Królem Królów, Chlebem Życia, Alfą i Omegą. A my mamy ten ogromny przywilej Go uwielbiać i poddawać wszystko Jemu – naprawdę Dobremu Pasterzowi.