Jezus – Zmartwychwstały Pan

Jezus żyje! Jego zmartwychwstanie jest nadzieją naszego zmartwychwstania. Spotkanie z żyjącym Jezusem , tak jak tego doświadczyli uczniowie z Emaus, otwiera przed nami nową perspektywę bycia świadkiem Zmartwychwstania. Dzisiejsze nauczanie będzie ukazaniem dwóch perspektyw spotkania z Jezusem w naszym osobistym życiu jak i w liturgii Kościoła.