Katalizator wiary

Co spaja wspólnotę i sprawia, że staje się wspólnotą wiary? Co to znaczy, że służba powinna być osadzona kontekście eklezjalnym i lokalnej wspólnoty? Nauczaniem o tym, dlaczego wspólnota jest miejscem powołania i rozwoju naszej wiary oraz o tym, dlaczego nie ma możliwości służenia w oderwaniu od tej rzeczywistości, będzie się dzielić Krzysztof Demczuk, główny lider wspólnoty Metanoia.

Spotkanie startuje o 19:00, ale zapraszamy Was wcześniej na Łokietka 79 – czas przed rozpoczęciem to dobra okazja, żeby się poznać i porozmawiać. Czekamy na Was!