Kościół, który służy

To dążenie niech was ożywia; ono też było w Chrystusie Jezusie.
On, istniejąc w postaci Bożej,
nie skorzystał ze sposobności,
aby na równi być z Bogiem,
lecz ogołocił samego siebie,
przyjąwszy postać sługi,
stawszy się podobnym do ludzi. (Flp 2, 5-7)

Jezus, Ten, który jest Głową Kościoła, w którym wszystko zostało stworzone, z miłości do nas ogołocił samego siebie, uniżył i stał się sługą posłusznym aż do krzyżowej śmierci. Chrystus jest wzorem dla Kościoła, którego misją i zadaniem jest służyć. To duże wyzwanie dla nas wszystkich i ciągła konfrontacja z Bożym Słowem.

O Kościele, który służy już w ostatnią środę mówił ks. dr Peter Hocken, duchowy ojciec naszej wspólnoty.