Moc w słabości się doskonali

To ciekawe, ale ziemia słabości jest znakomitym gruntem dla wzrostu. Jest wręcz paradoksem, że Bóg wybiera to, co jest na pozór słabe, by w Nim okazało się mocne. Ale taka jest właśnie logika w Bożym Królestwie. O tym, że w słabości doskonali się Boża moc w nas – Karol Sobczyk.