Odbuduj mój Kościół

Duch Święty czyni dziś nową rzecz pośród nas: posyła każdego, aby stawał w miejscu odnowy Kościoła, odnowy Ciała Chrystusa. Chcemy razem przyjrzeć się rzeczywistości odnowy, którą jako wspólnota tworzymy. Jakie są jej cele i jakie pragnienia jej towarzyszą? Jak w tym wszystkim porusza się Duch Święty? O tym, że każdy jest posłany opowiedział Karol Sobczyk – lider naszej wspólnoty.