Odnowa Eliasza II

Ze wszystkich proroków wspominanych w księgach Pisma Świętego, najczęściej wymienianą postacią jest Eliasz. Za każdym razem kiedy Boże Słowo mówi o Eliaszu, mówi jednocześnie o odnowie i reformach, które zmieniają praktycznie wszystko. Prorok Eliasz jest największym prorokiem Starego Testamentu, ale w jego duchu działał też Jan Chrzciciel – ten, który jest nazwany głosem wołającego na pustyni.

Jako wspólnota otrzymaliśmy konkretną misję, konkretne Boże zlecenie, które wypływa z pragnienia odnowy w duchu Eliasza. Czym jest odnowa, którą Bóg poprzez Głos na Pustyni pragnie wnieść do Kościoła? Do czego prowadzi Duch Święty? I przede wszystkim – czym jest chodzenie w mocy i duchu Eliasza?

W drugiej części nauczania, które jest kontynuacją cyklu Odnowa Eliasza, Karol Sobczyk mówił o tym co to znaczy poruszać się w mocy i duchu Eliasza.