Odnowa Eliasza III

Jezus przychodząc na ziemię, pokazał nam jak może żyć człowiek, który ma prawdziwą, mocną, pełną relację z Bogiem i chodzi w mocy Ducha. I powiedział do swoich uczniów, że tak samo jak posłał Go Bóg, tak samo i On nas posyła, byśmy czynili to, co On sam robił. Aby nasze życie było uobecnianiem Królestwa Jezusa Chrystusa, a wola Ojca stawała się rzeczywistością na Ziemi. W tym samym posłannictwie szedł także Eliasz, i Jan Chrzciciel nazywany przez Jezusa [drugim] Eliaszem. Problem polega jednak na tym, że nieraz zupełnie nie rozumiemy tego, czym jest wola Boża. O koncepcji “woli Bożej” oraz znaczeniu i roli trzeciego Eliasza będziemy słuchać na wieczornym środowym spotkaniu.