Odnowa od nowa

Podobnie, jak Bóg prowadził Izrael do Ziemi Obiecanej, tak Duch Święty prowadzi dziś Kościół w procesie odnowy. Wiek XX był szczególnym czasem działania Ducha Świętego. To w tym okresie powstał ruch zielonoświątkowy. Nastąpiło potężne wylanie Ducha Świętego: zarówno w małych zborach, w potężnych Kościołach, w społecznościach protestanckich, w Kościele katolickim, a nawet w pewnych częściach społeczności żydowskiej, które – dotknięte mocą Ducha – gromadzą się po dzisiejszy dzień w kongregacjach żydów mesjanistycznych. Z kolei w Polsce, w latach 70. i 80. miało miejsce tak wielkie poruszenie Ducha, że jest ono nazywane największym przebudzeniem w Europie (za: ks. dr Peter Hocken).

Jak ono wyglądało? I co stało się potem? Co się stało z tą odnową? I do czego dziś prowadzi Duch? O odnowie, którą aktualnie wzbudza Duch Święty, odnowie od nowa, będzie dzielić się z nami Stasia Iżyk-Dekowska.