On żyje!

ON ŻYJE! Nasz Król, Zbawiciel, Odkupiciel, nasza Nadzieja – Jezus Chrystus żyje i jest pośród nas. Przeszedł przez śmierć, ale ta nie mogła Go pokonać. Zmartwychwstał dokładnie tak, jak od początków zapowiadali prorocy. Dzięki Niemu mamy życie, mamy po prostu WSZYSTKO.