Pan nie zwleka

To, co różni życie pierwszego Kościoła od dzisiejszego, to życie w oczekiwaniu. Podczas kiedy pierwsi uczniowie żyli tętniącą nadzieją powrotu Jezusa na Ziemię, obecny Kościół żyje albo od święta do święta, albo od przebudzenia do przebudzenia. Pan wzbudza dziś sługi Ducha Świętego, którzy będą ogłaszać i zwiastować nadzieję powtórnego przyjścia Mesjasza. Po to, by Kościół przygotował się na spotkanie z Oblubieńcem.

Chcemy – rozpoczynając okres Wielkiego Postu zobaczyć szerszą perspektywę przygotowań na spotkanie z Jezusem. Zobaczyć to, w jaki sposób Duch Święty przemienia Ziemię i przygotowuje Oblubienicę na wielkie wesele. On nie zwleka. Przyjdzie niebawem.