Pasja

Pasja Chrystusa sprawiła, że możemy dzisiaj żyć dla Boga. Jezus ukochał nas aż do końca, aż po krzyż, oddał wszystko. Jego miłość nie zna granic. Jego pasją stałeś się ty. Dzisiaj pragnie, aby twoją pasją był On. Dzisiaj pragnie, aby twoją pasją stał się drugi człowiek, za którego On oddał swoje życie. Jezus przynosi ogień na ziemię i pragnie, aby zapłonął w Jego Kościele – OGIEŃ pasji i oddania. Chcemy pójść za tym pragnieniem!