Pierwociny Ducha Świętego

Jesteśmy w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan. To szczególny czas, w którym prosimy Ducha o to, by ukazał nam Boże spojrzenie na jedność. Tę samą jak w Wieczerniku. Tę samą, co w pierwszym Kościele. Tę, o którą prosił Jezus na dzień przed śmiercią: “Ojcze spraw, aby byli jedno”. W środę o. Mariusz Orczykowski dzielił się z nami tym, czym są pierwociny Ducha Świętego i jak w tym kontekście możemy rozumieć jedność chrześcijan, do której nas wzywa.