Pocieszajcie, pocieszajcie mój Lud

Jutro opiekun naszej wspólnoty, ojciec Mariusz Orczykowski, podzieli się myślą o tym, jak Bóg podnosi człowieka. Na podstawie księgi Pocieszenia (Iz 40,1-8) wiemy, że Bogu zależy na nas, że jesteśmy dla Niego ważni.

Porozmawiajmy o tym, co znaczy pocieszenie i jaki jest Plan Boga dla Jego Ludu.