Pokutować, by ujrzeć więcej

“Przyjmijcie moje upomnienia! Oto chcę wam przekazać mego ducha, oznajmić moje słowa”.
(Prz 1,23)


Bóg pragnie do nas mówić. Chce przez nas przepływać i działać. Aby to było możliwe musimy uczynić Mu miejsce. Coraz więcej miejsca. O uwalniającej mocy pokuty dzieliła się z nami Daniela Barchańska.