Powiedz tylko słowo

Kontynuujemy cykl o proroctwie. Jego kluczowym aspektem jest słowo. Będziemy przyglądać się znaczeniu Bożego słowa, które jak mówi Pismo Święte nie wraca do Boga bezowocnie zanim wpierw nie dokona tego, co chciał i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa (Iz 55,11).