Powołani do synostwa

Zostaliśmy wezwani do wielkich zadań w Królestwie Bożym. Bóg adoptował nas jako swoje dzieci przez Jezusa Chrystusa ale na tym nie poprzestał. Będziemy mówić o tym czym jest “przemieniony umysł” i jak wielką rolę odgrywa w zrozumieniu Bożego sposobu działania.