Prorocze uwielbienie

Na ostatnim spotkaniu wspólnoty Głos na Pustyni po raz pierwszy gościliśmy Dorotę i Kubę Herok z Kościoła Hammer w Cieszynie.

Nasi goście mówili o proroczym uwielbieniu w różnych jego aspektach. Omawiali przykłady biblijne, a także wymiary praktycznego zastosowania w codziennym życiu. Poprowadzili również czas modlitwy, gdzie mogliśmy od razu wprowadzić wypowiedziane słowo w czyn.